This page is also available in enEnglish

UC icon

Bydd Credyd Cynhwysol yn newid y ffordd yr ydych yn derbyn eich budd-daliadau.

Mae Credyd Cynhwysol bellach yn fyw yn Rhondda Cynon Taf; golyga hyn os ydych o oedran gweithio a bod newid yn eich amgylchiadau mae’n bosibl y cewch eich symud o’r budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn ar hyn o bryd. Edrychwch ar y wefan hon i gael gwybod sut y bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi a sut y gallwch baratoi.

Your Guide to Universal Credit. UC Made Easy logo

Er bod Credyd Cynhwysol yn wahanol i’r hyn yr ydych chi wedi arfer ag ef bydd yn syml os dilynwch chi’r camau hyn a pharatoi eich hun. 

1. Agor cyfrif banc

Eich Banc

2. Gwneud cais am Credyd Cynhwysol

Mynd Ar-lein

3. Cyllidebu eich taliadau misol

Costau Byw

Y Newyddion Diweddaraf ar Credyd Cynhwysol

Character in front of a bank Newyddion
16th Medi 2019

Cyfrifon banc dim ffi

Mae cyfrifon banc sylfaenol dim ffi yn ffordd wych o wneud yn siŵr eich bod chi’n gallu talu eich landlord bob mis. Dyma’r rhesymau pam: Beth yw cyfrif banc dim…
NewyddionUncategorized @cy
29th Gorffennaf 2019

Credyd Cynhwysol a Phremiwm Anabledd Difrifol 

Rhoddwyd Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn ar waith yn Rhondda Cynon Taf ddiwedd y llynedd. Mae wedi cyflwyno nifer o newidiadau newydd i’r system fudd-daliadau bresennol, er enghraifft disodli nifer o…
Man confused about universal credit Newyddion
14th Mai 2019

Cael mwy o gymorth ar Gredyd Cynhwysol

Bydd rhai o'r newidiadau a wnaed gan y llywodraeth i Gredyd Cynhwysol yn gwneud rhai pobl yn well eu byd yn ariannol. O fis Ebrill 2019, gallai aelwydydd penodol sy’n…