UC icon

Bydd Credyd Cynhwysol yn newid y ffordd yr ydych yn derbyn eich budd-daliadau.

Caiff y budd-daliadau isod yr ydych o bosibl yn eu derbyn ar hyn o bryd eu disodli gan daliad misol i’ch helpu chi â’ch costau byw. Ewch drwy’r wefan hon i gael gwybod sut y bydd hyn yn effeithio arnoch chi a sut y gallwch chi baratoi.

father and child characters

Cymhorthdal Incwm

family of characters

Credyd Treth Plant

two adults with a child dancing

Budd-dal Tai

old man character

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm (ESA)

young male character

Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (JSA)

male character and clock

Credyd Treth Gwaith

Er bod Credyd Cynhwysol yn wahanol i’r hyn yr ydych chi wedi arfer ag ef bydd yn hawdd os dilynwch chi’r camau hyn a pharatoi eich hun. 

1. Agor cyfrif banc

Eich Banc

2. Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol

Mynd Ar-lein

3. Cyllidebu eich taliadau misol

Costau Byw

Y Newyddion Diweddaraf ar Gredyd Cynhwysol

Newyddion
31st Hydref 2018

A ydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth BYW i hawlio eich Credyd Cynhwysol ac yn byw yn Rhondda Cynon Taf

Os ydych, bydd yn rhaid i chi drosglwyddo’n fuan i’r gwasanaeth LLAWN. Beth mae hyn yn ei olygu? Bydd yn rhaid i chi fynd i apwyntiad yn y Ganolfan Byd…
Over 60s Newyddion
24th Medi 2018

Credyd Cynhwysol os ydych chi dros 60 oed

  Ni fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi os ydych chi wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth. Defnyddiwch yr offeryn defnyddiol hwn os ydych neu pan fyddwch chi wedi…
dau gwpan â siocled Newyddion
22nd Awst 2018

CC i Gyplau

CC i Gyplau Bydd Credyd Cynhwysol (CC) yn dod â llawer o wahanol newidiadau. Os ydych chi’n credu y byddwch chi'n hawlio CC fel cwpl, dyma rywfaint o wybodaeth am…