This page is also available in enEnglish

Os ydych, bydd yn rhaid i chi drosglwyddo’n fuan i’r gwasanaeth LLAWN.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Bydd yn rhaid i chi fynd i apwyntiad yn y Ganolfan Byd Gwaith rhwng 7 Tachwedd a 12 Rhagfyr.

Yn y Ganolfan Waith byddwch yn cwrdd â hyfforddwyr gwasanaeth byw ac yn gwneud ‘Hawliad Digidol’ er mwyn i chi allu mynd at eich cyfrif ar-lein. Byddwch yn defnyddio eich cyfrif ar-lein i:

  • gadw cofnod o’r pethau yr ydych wedi’u gwneud i baratoi neu chwilio am waith
  • anfon negeseuon at eich hyfforddwr gwaith a darllen negeseuon y bydd eich hyfforddwr yn eu hanfon atoch chi
  • rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau
  • cofnodi costau gofal plant
  • darparu manylion am gyflwr iechyd neu anabledd
  • gweld faint yw eich taliadau Credyd Cynhwysol
  • gweld yr hyn yr ydych wedi cytuno iddo yn eich Ymrwymiad yr Hawlydd

 

Cofiwch edrych trwy eich holl bost a gwneud yn siŵr eich bod yn mynd i’ch apwyntiad yn y Ganolfan Byd Gwaith. Os na allwch fynd i’ch apwyntiad bydd yn rhaid i chi ffonio’r rhif ar y llythyr i drefnu amser a dyddiad addas.

Yr hyn y mae angen i chi ei wybod…

Os byddwch yn methu â bod yn bresennol yn eich apwyntiad, heb fod gennych reswm dilys, caiff eich hawliad ei ohirio ac ni chaiff unrhyw daliadau eu talu i chi.

Os na chymerir unrhyw gamau tra bod eich hawliad wedi’i oedi, gellid ei ddileu. Os bydd hyn yn digwydd, bydd yn rhaid i chi gyflwyno cais newydd sbon am Gredyd Cynhwysol. Gallai hyn arwain at fwlch rhwng eich hawliad blaenorol a’ch hawliad newydd a gallech chi fod yn aros hyd at 5 wythnos cyn cael eich taliad.

CC Helpu

About CC Helpu

Leave a Reply