This page is also available in enEnglish

Costau Byw

Pa un a ydych chi’n rhentu eiddo neu’n talu morgais bob mis, mae gennych chi gyfrifoldeb a gorfodaeth gyfreithiol i dalu’r taliadau’n brydlon.

Gyda Credyd Cynhwysol bydd y budd-daliadau yr ydych chi’n eu hawlio ar hyn o bryd yn cael eu troi yn un taliad misol. I ddechrau, mae’n bosibl y bydd angen i chi aros am o leiaf 5 wythnos cyn cael eich taliad cyntaf

Does dim angen poeni gan fod cymorth a chyngor ar gael i’ch helpu chi pa un a ydych chi’n rhentu neu’n talu morgais.

Rydym ni hefyd yn eich cynghori i gadw llygad ar yr hyn yr ydych chi’n ei wario er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o arian ar gyfer popeth hanfodol.

I gael cymorth gyda hyn, gallwch lawrlwytho’r traciwr cyllideb CC Yn Syml. Mae’n hawdd ei ddefnyddio a gallai eich helpu i gadw llygad ar ble y mae eich arian yn mynd.

CYMORTH I DALU RHENT
NEU FORGAIS