This page is also available in enEnglish

 

Ni fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi os ydych chi wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth. Defnyddiwch yr offeryn defnyddiol hwn os ydych neu pan fyddwch chi wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth.

Er mwyn gallu hawlio Credyd Cynhwysol mae’n rhaid i chi fod dros 18 oed, ond o dan oedran pensiwn y wladwriaeth, heb fod mewn addysg amser llawn na bod â chynilion neu fuddsoddiadau gwerth dros £16,000.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Os ydych chi’n gwpl oedran cymysg a bod un ohonoch dros oedran pensiwn y wladwriaeth a’r llall o dan yr oedran hwnnw – cewch ddewis hawlio Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol.

Ym mis Rhagfyr 2018, pan fydd y broses o gyflwyno Credyd Cynhwysol wedi ei chwblhau, bydd yn rhaid i’r ddau aelod o’r cwpl fod wedi cyrraedd oedran cymwys ar gyfer y credyd pensiwn er mwyn cael hawlio Credyd Pensiwn.

Cewch weld os ydych chi dros yr oedran cymwys ar gyfer y credyd pensiwn yma.

I gael rhagor o wybodaeth am hawlio Credyd Cynhwysol fel cwpl darllenwch ein blog sy’n cynnwys llawer o wybodaeth

Beth yw Credyd Pensiwn?

Budd-dal ar gyfer rhywun sydd dros 65 oed yw Credyd Pensiwn sy’n helpu i roi ychydig o arian ychwanegol ichi pan fyddwch wedi ymddeol. Mae’n cynnwys dwy ran; Credyd Gwarantedig a Chredyd Cynilo.

Os ydych chi ar incwm isel neu os ydych chi’n cael trafferthion i dalu eich biliau neu eich costau byw, gallai hawlio Credyd Pensiwn fod o gymorth. I gael gwybod a ydych chi’n gymwys ewch i: https://www.gov.uk/pension-credit

Over 60 character

CC Helpu

About CC Helpu

Leave a Reply