This page is also available in enEnglish

Mathau o gyfrifon

Mae llawer o gyfrifon banc y gallwch chi eu hagor yn eich banc lleol

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, ewch i wefan Money Saving Expert i weld pa wahanol gyfrifon banc sylfaenol sydd ar gael a pha un sydd orau ar eich cyfer chi.

Agor cyfrif banc

Wrth agor cyfrif banc bydd yn rhaid i chi brofi pwy ydych chi a’ch bod yn byw yn y cyfeiriad yr ydych wedi ei nod.

Profi pwy ydych chi

Mae gan bob banc restr o bethau y gallwch eu defnyddio i brofi pwy ydych chi a beth yw eich cyfeiriad ond yn fras, gall eich trwydded yrru neu eich trwydded yrru dros dro, pasbort, neu gerdyn hunaniaeth cenedlaethol (yr UE/AEE) gael eu defnyddio i wneud hyn. Os nad oes gennych chi unrhyw un o’r rhain, peidiwch â phoeni, gan fod ffyrdd eraill o brofi pwy ydych chi – ffoniwch y banc i ofyn beth arall y gallwch chi ddod gyda chi.

Profi beth yw eich cyfeiriad

Gallwch brofi beth yw eich cyfeiriad fel arfer â rhywbeth fel bil treth gyngor diweddar, bil cyfleustod, cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad morgais. Eto, mae pethau eraill y gallwch chi eu defnyddio i brofi beth yw eich cyfeiriad, gofynnwch yn y gangen yr ydych chi wedi ei dewis.

UC icon

Sgôr Credyd

Mae’n werth gwybod y bydd y banc hefyd yn gwirio eich hanes credyd. Os oes gennych chi sgôr credyd gwael mae’n bosibl y bydd gennych chi’r hawl i gael cyfrif banc sylfaenol heb ffi. Mae’n ddewis da os ydych chi’n cael trafferthion i gael cyfrif safonol. Mae nifer o fanteision i gyfrifon sylfaenol heb ffi, sy’n cynnwys :

  • Dim ffioedd na thaliadau wedi eu colli
  • Gallwch ddatblygu hanes credyd
  • Mae’n cynnig llawer o’r un gwasanaethau â chyfrif cyfredol arferol.