This page is also available in enEnglish

Mae nifer o linellau cymorth y gallwch chi eu ffonio os oes gennych chi unrhyw gwestiynau penodol am Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi’n un o denantiaid Trivallis gallwch gysylltu â thîm Cyngor Ariannol Trivallis ar 03000 030 888 os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut y bydd Credyd Cynhwysol yn efeithio arnoch chi neu anfonwch neges e-bost at MAT@trivallis.co.uk

Os ydych chi’n denant i Gymdeithas Tai y Rhondda a bod angen cyngor neu gymorth am Credyd Cynhwysol arnoch chi cewch ffonio ein tîm Cyngor am Incwm ar 01443 424231 a siarad â Natasha. Neu anfonwch neges e-bost at Natasha@rhondda.org yn uniongyrchol neu mae croeso i chi anfon neges atom ni ar Facebook, Twitter neu Instagram

Hafod Housing

E-bost: enquiries@hafod.org.uk

Rhif ffôn: 0800 024 8968

Wales and West

Ymholiadau Credyd Cynhwysol – universal.credit@wwha.co.uk – Rhif ffôn: 02920 415380

Newydd

Y Swyddog Cynhwysiant Ariannol yw Nicola Eynon –  nicola.eynon@newydd.co.uk / 02920 005495

Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf 

E-bost – info@cynon-taf.org.uk

Rhif ffôn – 0345 2602633

Neges Destun – Anfonwch “UC” i 07946171617

Department for Work and Pensions

  • Gwasanaeth byw Credyd Cynhwysol: – 0800 328 9344
    (Bydd y rhif hwn yn disodli 0345 600 0723)
  • Gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol – 0800 328 5644
    (Bydd y rhif hwn yn disodli 0345 600 4272)

Gallai fod werth dilyn yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn i chi allu cael yr wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw newyddion sy’n gysylltiedig â Credyd Cynhwysol.

DWP ar y cyfryngau cymdeithasol