This page is also available in enEnglish

Mynd ar-lein

Bydd gan bob hawliwr Credyd Cynhwysol gyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi allu mynd ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio gliniadur, llechen neu ddyfais symudol i reoli eich hawliad, rhoi gwybod am newidiadau i’ch amgylchiadau, anfon negeseuon i’ch anogwr gwaith yn y Ganolfan Waith a dod o hyd i gymorth.

Os nad ydych chi wedi cael llawer o brofiad â chyfrifiaduron o’r blaen, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau. I’ch helpu chi i ymarfer a gwella eich sgiliau ar-lein mae nifer o sesiynau cynhwysiant digidol yn cael eu darparu ledled Rhondda Cynon Taf.

Diben y sesiynau Dydd Gwener Digidol yw eich helpu i fynd ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio ffôn, cyfrifiadur, gliniadur neu lechen. Mae’r sesiynau hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i fod yn ddiogel ar-lein.

Os ydych chi’n dymuno, cewch ddod â’ch gliniadur neu eich llechen eich hun i’r sesiwn, ond os yw hi’n haws, cewch ddefnyddio’r cyfrifiaduron sydd ar gael am ddim. Byddwch yn dysgu sut i gysylltu â’r Wi-Fi am ddim yn eich lleoliad Dydd Gwener Digidol.

Yn fwyaf pwysig, gallwch gael cymorth i wneud eich hawliad Credyd Cynhwysol ar-lein.

Nid oes angen cadw lle yn y dosbarth; maent yn cael eu cynnal bob dydd Gwener 10.00am – 12.00pm mewn nifer o wahanol ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf. Dewch draw i roi cynnig arni ac ymarfer.

 

 

Nid oes angen cadw lle yn y dosbarth; maent yn cael eu cynnal bob dydd Gwener 10.00am – 12.00pm mewn nifer o wahanol ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf. Dewch draw i roi cynnig arni ac ymarfer.

Darperir y gwasanaethau Dydd Gwener Digidol yn y lleoliadau canlynol:

 • Llyfrgell Aberdâr
 • Llyfrgell Hirwaun
 • Llyfrgell Aberpennar
 • Llyfrgell y Porth
 • Llyfrgell Pontypridd
 • Llyfrgell Glynrhedynog
 • Llyfrgell Tonypandy
 • Llyfrgell Treorci
 • Llyfrgell Pont-y-clun
 • Llyfrgell Rhydyfelin
 • Llyfrgell Abercynon
 • Canolfan Adnoddau Capel Farm
Friday Icon

Mae nifer fawr o leoliadau eraill ledled Rhondda Cynon Taf lle gallwch fynd ar-lein am ddim os nad oes gennych chi fand eang gartref. I ddod o hyd i’r man WiFi agosaf, rhowch rif eich tŷ a’ch cod post yn y ddyfais hon.

Computers and Devices

Yma i helpu

Os ydych chi’n denant tai cymdeithasol ac yn chwilio am gymorth mae rhestr o wybodaeth gyswllt ar gyfer nifer o Gymdeithasau Tai ar ein llinell gymorth a’n tudalen gymorth. Mae’n wych os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am sut y bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi a’ch bod eisiau gwybod mwy am y newidiadau.

Cewch hefyd ffonio’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 9344. Bydd ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener o 8.00am tan 6.00pm. Defnyddiwch y rhif hwn i roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau a allai effeithio ar eich hawliad.