This page is also available in enEnglish

Talu eich rhent

Os ydych chi’n derbyn Budd-dal Tai ar hyn o bryd chi fydd yn gyfrifol am dalu’ch rhent yn uniongyrchol i’ch landlord, yn hytrach na’r modd presennol pan fo’ch budd-dal yn mynd yn syth i’ch landlord bob mis.

Mae Credyd Cynhwysol yn newid pethau ac mae’n golygu y caiff popeth ei dalu i chi er mwyn i chi allu gwneud y taliadau. Mae talu eich rhent yn syml ac yn hawdd ei wneud.

UC icon

Yn gyntaf, bydd angen cyfrif banc arnoch chi. Mae llawer o ddewis felly byddwch yn siŵr o ddod o hyd i’r un mwyaf addas i chi, ac mae llawer ohonynt am ddim heb unrhyw ffioedd misol.

Pan fydd gennych chi gyfrif banc, gallwch drefnu debyd uniongyrchol. Dyma’r ffordd orau o wneud yn siŵr bod yr arian yn cyrraedd eich landlord a’r cyflenwyr cyfleustodau eraill mewn pryd bob mis, a bydd hefyd yn eich helpu chi i gadw llygad ar eich cyllideb.

Pan fydd gennych chi gyfrif banc, gallwch drefnu debyd uniongyrchol. Dyma’r ffordd orau o sicrhau bod yr arian yn cyrraedd eich landlord mewn pryd bob mis a bydd hefyd yn eich helpu i gadw llygad ar eich cyllideb.

Mae’n hawdd iawn trefnu debyd uniongyrchol gyda’ch landlord ac mae’n ffordd ddiogel a syml o wneud taliadau rheolaidd o’ch cyfrif banc.

Gellir trefnu debyd uniongyrchol dros y ffôn neu ar-lein ond bydd angen i chi wneud yn siŵr bod yr wybodaeth ganlynol gennych chi:

  • Eich enw a’ch cyfeiriad
  • Enw a chyfeiriad eich banc neu eich cymdeithas adeiladu
  • Rhif eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu
  • Cod didoli cangen eich banc neu gymdeithas adeiladu
  • Yr enw(au) ar y cyfrif

Bydd trefnu debyd uniongyrchol yn golygu eich bod yn cytuno, gyda’ch landlord, ar y swm a’r dyddiad y dylid cymryd y taliad ar gyfer eich rhent bob mis. Ar ôl y tro hwn, ni fydd angen i chi boeni amdano gan y caiff ei ddidynnu o’ch cyfrif nes y byddwch yn ei ganslo. Hyd yn oed os bydd angen i’ch landlord newid y swm neu’r dyddiad casglu; bydd yn rhaid iddo ddweud wrthych chi yn gyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i drefnu Debyd Uniongyrchol gan gynnwys rhestr o gwestiynau cyffredin, ewch i: www.directdebit.co.uk